სსიპ კიბერუსაფრთხოების ბიურო

როდიონ ქორჩილავა

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრის სსიპ - კიბერუსაფრთხოების ბიუროს დირექტორი

დაბადების თარიღი: 18.07.1981

სამუშაო/პროფესიული გამოცდილება

12.06.2017 - სსიპ კიბერუსაფრთხოების ბიუროს დირექტორი

18.01.2017-12.06.2017 სსიპ კიბერუსაფრთხოების ბიუროს დირექტორის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი

05.05.2015- სსიპ საქართველოს შსს აკადემიის უმაღლესი აკადემიური საგანმანათლებლო პროგრამაზე მოწვეული ლექტორი (შტატგარეშე მოსამსახურე)

30.11.2012 – 01.08.2016 სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის პროფესიული მომზადების სამმართველოს უფროსი;

2014 - 2016 სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი;

20.06.2012 – 30.11.2012 სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის პროფესიული მომზადების სამმართველოს უფროსის მოადგილე;

29.12.2009 - 20.06.2012 სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის საბაჟო-საგადასახადო ფაკულტეტის უფროსი;

26.02.2009 - 29.12.2009 – სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის პროფესიული მომზადების სამმართველოს საბაჟო-საგადასახადო ფაკულტეტის უფროსის მოადგილე;

14.11.2008-11.02.2009 - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის სასწავლო პროცესების მართვის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი;

14.03.2008-14.11.2008 - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის რუსთავის რეგიონალური ცენტრის (საგადასახდო ინსპექცია) საბაჟო გამშვები პუნქტი “გარდაბანი”-ს უფროსი ინსპექტორი;

17.02.2006-14.03.2008 - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო დეპარტამენტის რეგიონალური საბაჟო “აღმოსავლეთის” საბაჟო გამშვები პუნქტი “გარდაბანი”-ს ინსპექტორი;

12.11.2005 - 17.02.2006 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო დეპარტამენტის რეგიონალური საბაჟო “აღმოსავლეთის” სტაჟიორი;

2004-2005 წწ - თსუ სოხუმის ფილიალის სტუდენტური თვითმმართველობის კავშირის „განათლებისა და მეცნიერების” კომიტეტის თავმჯდომარე;

2002-2003 წწ - თსუ სოხუმის ფილიალის ეკონომიკური ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი;

1999-2002 - თსუ სოხუმის ფილიალის ეკონომიკურ ფაკულტეტზე არსებულ სტუდენტ-ეკონომისტთა სამეცნიერო საზოგადოების „წარმოების ეკონომიკისა და მართვის“ სექციის თავმჯდომარე.

განათლება:

2010-2014 წწ. - სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი;

2003-2005 წწ - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ სოხუმის ფილიალის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის „სამრეწველო წარმოების ეკონომიკისა და მართვის“ სპეციალობა, მაგისტრატურა;

1999-2003 წწ - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ სოხუმის ფილიალის ეკონომიკური ფაკულტეტის „წარმოების ეკონომიკისა და მართვის” სპეციალობა, ბაკალავრიატი წარჩინებით.

სერტიფიცირება:

10.10.2016-18.12.2016 სსიპ -საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის „ საჯარო სექტორის აუდიტორთა სერტიფიცირების პროგრამა“, სერტიფიცირებული აუდიტორი.

სასწავლო კურსები და სერტიფიკატები:

05.12.2017-21.12.2017 „კიბერუსაფრთხოების სასწავლო პროგრამა", ჯორჯ მარშალის სახელობის უსაფრთხოების სწავლების ევროპული ცენტრი, (გერმანია, გარმიშ-პარტენკიხენი);

03.07.2017-07.07.2017 „ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი კურსი“, თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა;

04.04.2016-06.04.2016. „სტრატეგიული მენეჯმენტისა და კომუნიკაციის განვითარება“, ევროკავშირი, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების პოლიციის სფეროში თანამშრომლობის პროგრამა;

18.03.2015-20.03.2015 „ტრენერთა ტრენინგი: ზრდასრულთა სწავლება/სწავლების მეთოდები“. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინტერდისციპლინური პროგრამებისა და კვლევების განვითარების ცენტრი;

22.04.2013-25.04.2013 - „საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვისა და ევროპული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მმართველობის გაუმჯობესების ევროკავშირის სტანდარტები", TAIEX -Technical Assistance and Information Exchange (ესპანეთი ქ. მადრიდი);

12.07.2010-16.07.2010 - რადიოლოგიური უსაფრთხოების ძირითადი კონცეფციები, აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი , (აშშ ქ. რიჩლენდი);

18.01.2010-21.01.2010 „იარაღის გამოყენებისა და შენახვის წესების“ სპეციალური კურსი. სსიპ საქართველოს შსს აკადემია;

11.12.2008-12.12.2008 „მოპარული მანქანების იდენტიფიცირებასთან დაკავშირებული პროცედურები“ (აშშ საელჩო, საზღვრის დაცვისა და კანონის აღსრულების პროგრამა);

2008 წ - ტერორიზმთან ბრძოლის ოფიცრის კურსი (ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია);

2008 წ - მასობრივი განადგურების იარაღის გაუვრცელებლობასა და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის კონტროლთან დაკავშირებული პროცედურები (აშშ ენერგეტიკის დეპარტამენტი);

12.12.2006-30.12.2006 „საბაჟო კანონმდებლობა და პროცედურები“ (საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო).

ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული, მეუღლე და სამი შვილი.