როგორ ავიცილოთ თავიდან 'Phishing' და 'Social Engineering'
01-12-2014

„სოციალური ინჟინერია“ არის შეტევის ტიპი, რომლის დროსაც თავდამსხმელი იყენებს ადამიანებთან ურთიერთობის უნარ-ჩვევებს კონფიდენციალური ინფორმაციის მოპოვების მიზნით.

უფასო ელ-ფოსტის სერვისით სარგებლობის რისკები.
01-12-2014

უფასო ელექტრონული ფოსტის სერვისის მომწოდებლები საშუალებას გაძლევენ, შეამოწმოთ თქვენი ფოსტა ნებისმიერი მოწყობილობიდან, რომელიც ჩართულია გლობალურ ქსელში.

სასარგებლო რჩევები
01-12-2014

სამუშაო კომპიუტერზე ყოველთვის გამოიყენეთ პაროლი. პაროლი უნდა შედგებოდეს მინიმუმ 15 სიმბოლოსგან.