ინტერნეტ რესურსზე წვდომის წესი
17-08-2016

თავდაცვის სფეროში არსებული წესები და შეზღუდვები

ელექტრონული ფოსტის მოხმარების წესი
17-08-2016

თავდაცვის სფეროში არსებული წესები და შეზღუდვები

აქტივების განადგურების წესი
17-08-2016

თავდაცვის სფეროში არსებული წესები და შეზღუდვები

GEORGIA CYBER BAROMETER REPORT
08-06-2016

წიგნის სანახავად მიყევით ბმულს

კიბერ თავდაცვა
08-06-2016

კიბერსივრცის მთავარი მოთამაშეები. კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკა, სტრატეგია და გამოწვევები

კიბერუსაფრთხოების საბაზისო კურსი
07-06-2016

1 2