საქართველო კიბერრეზერვს ქმნის
2016-02-15

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო კიბერრეზერვის შექმნის კონცეფციაზე მუშაობს.

კიბერსივრცის საფრთხეები, რისკები და თანამედროვე გამოწვევები
2015-10-29

ამერიკულმა ორგანიზაციებმა გასულ წელს გამოაქვეყნეს ანგარიში

ტალინის ტექნოლოგიური და ტარტუს უნივერსტეტების ყოფილი ქართველი სტუდენტის ნაშრომები
2015-07-23

ტალინის ტექნოლოგიური და ტარტუს უნივერსტეტების ყოფილი ...

კიბერკონფლიქტი 2015
2015-07-06

მეშვიდე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, კიბერკონფლიქტი (CyCon 2015), რომელსაც ორგანიზება ნატოს კოოპერატიული კიბერთავდაცვის ცენტრმა გაუწია, კვლავაც ესტონეთის დედაქალაქ ტალინში გაიმართა.

აშშ-ის, ჩინეთის და რუსეთის კიბერუსაფრთხოების ეროვნული სისტემები
2015-03-16

თანამედროვე მსოფლიოს გეოპოლიტიკური მოწყობა ამა თუ იმ ქვეყნის არმიის სიძლიერესთან ერთად, კიბერჯარების ხარისხზეც არის დამოკიდებული.

ტალინის (ესტონეთი) ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ქართველი სტუდენტების ნამუშევრები კიბერუსაფრთხოების სფეროში
2015-03-06

ქართველი სტუდენტების ნამუშევრები კიბერუსაფრთხოების სფეროში, რომლებიც ესტონეთში, კერძოდ ტალინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში სწავლობენ ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით.

ანდრო გოცირიძე: კიბერელემენტით ყველა კონფლიქტია გაჯერებული
2015-02-04

2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ საქართველო რუსეთის მხრიდან მძლავრი კიბერ-აგრესიის მსხვერპლი გახდა. ამის შემდეგ დაიწყო მუშაობა იმაზე, რომ კიბერ-უსაფრთხოების უზრუნველყოფა სახელმწიფო რანგში აყვანილიყო.

ბიუროს ხედვა
2014-12-01

თანამედროვე მსოფლიოში, კიბერსივრცეში არსებული და პოტენციური რისკები/საფრთხეები საზოგადოებრივი ცხოვრების აშკარა რეალობად იქცა. რაც უფრო ვითარდება ტექნოლოგიები, მით უფრო რთული ხდება აღნიშნული საფრთხეების დაძლევა და პრევენცია. მსოფლიო სტატისტიკის მიხედვით წარმატებული კიბერინციდენტების რიცხვი ყოველწლიურად მატულობს და შესაბამისად, იზრდება კიბერინციდენტებით გამოწვეული ზარალიც.

“კიბერუსაფრთხოება საქართველოში - ნაბიჯი საერთაშორისო თანამშრომლობისკენ”
2014-11-28

უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში განხორციელებული კონფლიქტების ანალიზი ცხადყოფს, რომ კიბერუსაფრთხოება ყველა კონფლიქტისა და ომის განუყოფელი ნაწილია. იმის გათვალისწინებით, რომ ნატოსთვის კიბერუსაფრთხოება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია და შესაბამისად, განსაკუთრებულ აქცენტირებას ახდენს კიბერშესაძლებლობების განვითარებაზე, ალიანსის წევრობის მსურველი ყველა ქვეყანა, და მათ შორის საქართველოც, უნდა აცნობიერებდეს, რომ ერთობლივი საიმედო კიბერუსაფრთხოების საწყისი, სწორედ საკუთარი ქვეყნის კიბერთავდაცვაა.