კიბერსივრცის საფრთხეები, რისკები და თანამედროვე გამოწვევები


ანდრია გოცირიძე: “რაც შეეხება კიბერშპიონაჟის ტიპის შეტევებს: ამერიკულმა ორგანიზაციებმა გასულ წელს გამოაქვეყნეს ანგარიში, მათ შორის საქართველოში რუსეთის  მხრიდან განხორციელებული იყო  კიბერშპიონაჟის ფაქტები, მათ შორის სახელმწიფო მონაცემთა ბაზებზე და სახელმწიფო ინსტიტუტების საკომუნიკაციო სისტემზე.2008 წლის აგვისტოს ომის დროს რუსეთმა ფატიურად ჩვენი საკომუნიკაციო არხების მოშლა და დაზიანება გამოიწვია და შესაბამისად საკუთარი დეზინფორმაციის გავრცელებაშ შეუწყო ხელი.“