ტალინის ტექნოლოგიური და ტარტუს უნივერსტეტების ყოფილი ქართველი სტუდენტის ნაშრომები


ტალინის ტექნოლოგიური და ტარტუს უნივერსტეტების ყოფილი ქართველი სტუდენტის მიხეილ ბასილაიას ნაშრომები.

1. Price of internet censorship - ამ ნაშრომში განხილულია რა ფინანსური და ადამიანური რესურსი ეხარჯებათ სხვადასხვა მთავრობებს ინტერნეტ ცენზურის განსახორციელებლად და არის თუ არა მათი ეს მცდელობა წარმატებული.

2. Volunteers and Cyber Security - Options for Georgia - ეს არის ჩემი სამაგისტრო ნაშრომი, რომელიც ეხება ადამიანური რესურსების სიმწირის პირობებში კიბერ უსაფრთხოების სფეროში მოხალისეების გამოყენებას (ესტონეთის, რუსეთის, ამერიკის, დიდი ბრიტანეთისა მაგალითებზე დაყრდნობით).


Volunteers and Cyber Security - Options for Georgia
Price of Internet Censorshipკიბერუსაფრთხოების ბიურო ნამუშევრებში წარმოდგენილ მოსაზრებებსა და მიდგომებზე პასუხისმგებლობას არ იღებს.