საქართველო, თბილისი, დადიანის ქ. 30

  info@csbd.gov.ge

  ცხელი ხაზი

  (+995 32) 2000 345

  ცხელი ხაზის შიდა ნომერი

  (+995 32) 2723 535 (7474)

    callcenter@csbd.gov.ge